Στοιχεία πρότασης

Όνομα / Επωνυμία Λήπτη της Ασφάλισης
Σύλλογος
Τηλέφωνο
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τρόπος πληρωμής
Email
Ασφαλιστικό Πρακτορείο
Ετήσιες αμοιβές/ Κύκλος εργασιών
Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και αντιστοιχεί στις ετήσιες αμοιβές σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α:

 • H απαλλαγή που εφαρμόζεται είναι € 300 ανά ζημιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραμένει ανασφάλιστο και καλύπτεται από τον Ασφαλιζόμενο.

  Δεν παρέχεται αναδρομική ισχύ.

 •   Ετήσιο όριο ευθύνης
  Ετήσιες Αμοιβές / Κύκλος εργασιών € 50.000 € 150.000 € 300.000 € 500.000 € 1.200.000
  Δεν παρέχεται
  Δεν παρέχεται
  Δεν παρέχεται
     

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ B:

 • H απαλλαγή που εφαρμόζεται είναι € 100 ανά ζημιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραμένει ανασφάλιστο και καλύπτεται από τον Ασφαλιζόμενο.

  Παρέχεται αναδρομική ισχύ 3 έτη πριν την έναρξης της ασφάλισης.

 • Ετήσιες Αμοιβές / Κύκλος εργασιών € 50.000 € 150.000 € 300.000 € 500.000 € 1.200.000
  Δεν παρέχεται Δεν παρέχεται
  Δεν παρέχεται
     
  Αν επιθυμείτε αναδρομική ισχύ πάνω από 3 έτη, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το τηλ 2106393193 ή να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο 3p@alfamoney.gr για να σας αποσταλλεί προσφορά.
   
     
     
   
   
  Κωδικός ΑΣ (προαιρετικό)